Om

Kortfakta om Brf Dalen 10, Grangården


Föreningens namn är Dalen 10. Adresserna är Täppgränd 5-75 (udda nummer) och vi tillhör Enskede församling, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Föreningen tog över fastigheten från Svenska Bostäder i februari 2008. Grangården omgärdas av två längor låghus och två längor höghus om fyra våningar. Fastigheten beskattas som privatbostadsföretag (äkta). Föreningen äger sin mark.


Antal lägenheter

Det finns 105 lägenheter i föreningen varav 33 kedjehus, 30 lägenheter med loftgång och 42 lägenheter i portuppgångarna.


Det finns även 5 lokaler i föreningen.


1 lokal är det gamla äldreboendet mellan T5 och T7. Där finns för närvarande 8 lägenheter och de är upptagna som lägenheter i föreningens lägenhetslista. total BOA 425 kvm. Denna håller på att konverteras om till bostäder just nu. 


1 lokal är Sthlm stad som hyr som förskola men utan verksamhet i. Den lokalen är benägen i T9 i bottenplan, men en egen uteplats och är utformad som en lägenhet på 220 kvm.


1 lokal är ett litet förråd som sthm stad hyr för förskoleverksamheten. 


1 lokal är vår gemensamhetslokal som boende kan hyra.Merparten av våra lägenheter är bostadsrätter och det finns ett fåtal hyresrätter i beståndet. 


Förråd

Styrelsen beslutar om fördelningen av förråd som de boende kan disponera kostnadsfritt.

Förråden påverkar ej andelstalen och ingår inte i försäljning eller köp av bostadsrätterna.

Styrelsen beslutar om hur förråden ska disponeras. TV, internet och telefon

Föreningen har gruppavtal med Ownit för internet 1000/1000.

Föreningen har också gruppavtal med Tele2 för TV med basutbud.

Månadskostnaden för detta är 299 kr per månad som debiteras på avgiften/hyran.


Gemensamma utrymmen

Det finns cykelförråd, tvättstuga och samlingslokal för t ex fester och kalas.


Parkering

Föreningen har eget garage med 45 parkeringsplatser i garaget samt 4 MC platser och 42 platser utomhus på garagetaket varav 10st har eluttag för motorvärmare och totalt 22 st laddstolpar för elbilsladdning, varav 2 st är snabbladdare..


Det finns också två platser under skärmtak vid sidan av garaget. 


Styrelsen kan närsomhelst omfördela garageplatser eller flytta på bilar och säga upp platser utefter att behoven förändras för de boende.Genomförda investeringar sedan föreningen tog över fastigheten 2008

2008 Tvättstugan renoverades

2009 Stammarna spolades

2009 Trappuppgångar, entréer, dörrar och lås renoverades/byttes ut

2010 Byte av undercentral

2010 Byte av armaturer på loftgångarna och i trapphusen

2010 Förbättring av belysningen på gården

2010 Fasadmålning av tvättstuga och träfflokal

2010 Träfasaderna på låghusen målades

2010 Låghusens förrådsdörrar byttes ut

2010 Staket målades

2010-2011 Installation av fibernätet (100 Mbit) i hela fastigheten

2010-2011 Alla fönster, utom takfönstren i låghusen, renoverades och målades 2011 Nya hissar i alla portuppgångar

2010-2012 Radonmätning och åtgärder utfördes

2012 Takfönstren i låghusen byttes ut

2012-2013 OVK

2012-2013 Översyn av gården, inklusive lekplatser, träd och buskar

2014 Renovering av träfflokal

2014 Renovering av lekplatserna

2014 Nya maskiner till tvättstugan

2015 Spolning av stammar

2015 Brandbesiktning genomförd

2015 Ny belysning och målning i gångtunnel

2016 Renovering av äldreboende

2016 Gick med i samfällighetsförening för sopsuganläggning

2016 Nya cykelställ vid T15 och T11

2016 Relining avlopp låghus

2016 Reningssytem installerad till elementvatten

2016 Renovering Parkering och Garage

2017 Ny trappa till rutchkanan på gården

2017 Uppgradering av bredband till 1000/1000 Mbit

2017 OVK besiktning

2017 Rensning stuprör

2017 Ny belysning på gården

2018 Uppdaterade ventilationsanläggningar med nya styrenheter i höghusen

2019 Renovering och målning av taken på alla fastigheter

2019 Målning av fasad som vätter mot garage/parkering

2019 Hyrbil på parkeringen, Sunfleet , M

2021 Plantering av flertalet träd på gården och utanför

2021 Installation av hjärtstartare vid tvättstugan

2021 Ny inredning till träfflokalen

2021 Installation av 20 st Laddstolpar för elbilar, 11 kw, och 2 st 22 kw ( 6 uppe, 16 nere )

2022 Alla portar är ommålade på alla plan

2022 Alla plan är fogade med fogmassa på sidorna för att förhindra rinningar

2022 Planerad MPG renovering av äldreboendet och konvertering till bostäder

2022 Planerad Investering i bergvärme , Nya FTX aggregat och förmodad Kyla

2023 Planerad asfaltering efter bergvärmeprojektet

2023 Planerad återställande av gårdens grönytor efter bergvärmeprojektet


Avgiften

I avgiften ingår värme, V/A


Överlåtelseavgift

2,5% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för överlåtelse.


Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.


Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

BAT Konsult AB


Ekonomisk förvaltning

SBC


Trädgårdsskötsel

-


Snöröjning

ABC Fasadvård


Trapphusstädning

Städhuset

Kontakta ossBostadsrättsföreningen

Dalen 10, Grangården


Täppgränd 11

121 33 Enskededalen

Mail: info@dalen10.se


Org.Nr: 769605-8085Faktura adress:


8329 BRF Dalen 10

c/o SBC

Box 5

851 02 Sundsvall


Mail: sbcsef@sbc.se

https://www.sbc.se


(Hanterar även Pantbrev)